Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice

I WIADOMOŚCI OGÓLNE

 

Przyłącza kanalizacyjne będą realizowane na terenie miasta i gminy Czechowice- Dziedzice.

W ramach Przedsięwzięcia planuje się podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej budowanej w ramach projektu „Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Czechowice- Dziedzice”.

 

Zakres Przedsięwzięcia obejmuje podłączenie budynków w ulicach:Astrów, Błachuta, Bratków, Broniewskiego, Brzoskwiniowa, Cisowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Długa, Do Zapory, Gazdy, Gilów, Gminna, Grabowa, Graniczna, Grzybowa, Gwieździsta, Iłownicka, Jabłoniowa, Jaworowa, Jemiołowa, Jesienna, Jesionowa, Jutrzenki ,Kłosowa ,Kolista, Korfantego, Korzeniowskiego, Ks. Janoszka, Ks. Londzina, Ks. Wrzoła, Kwiatowa, Leśna, Letnia, Łąkowa, Łężna, Maciejowicka, Majowa, Makowa, Mała, Miliardowicka, Modrzewiowa, Morelowa, Mostowa, Mościska, Nad Potokiem, Nadwiślańska, Nowy Świat, Objazdowa, Oblaska, Ochodzka, Ogrodników, Orzechowa, Owocowa, Ozaista, Pasieczna, Piwna, Pod Jazem, Pod Lasem, Powstańców Śląskich, Przedszkolna, Ptasia, Sienna, Sikorskiego, Skowronków, Słowików, Spacerowa, Stadionowa, Struga, Śliwkowa, Średnia, Świerklocz, Waryńskiego, Widna, Wieczorna, Winogronowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zakątek, Zakole, Zdrowa, Zimowa, Ziołowa, Agrestowej, Barabasza, Barlickiego, Braci Koźbów, Chrobrego, Dolnej, Drozdów, Drzymały, Głowackiego, Górniczej, Grabowickiej, Hutniczej, Jagiellońskiej, Jeżynowej, Kanarków, Karolinki, Klasztornej, Kochanowskiego, Kolejowej, Konopnickiej, Krasińskiego, Legionów, Łagodnej, Malinowej, Mickiewicza, Młyńskiej, Niepodległości, Parkowej, Pochyłej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Prusa, Przejściowej, Puszczyków, Puszkina, Reymonta, Rumana, Sadowej, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Studenckiej, Szkolnej, Targowej, Traugutta, Truskawkowej, Wąskiej, Wesołej, Węglowej, Wiejskiej, Zacisze, Żeromskiego, Bestwińska, Chłopska, Drozdów, Dworcowa, Dzięciołów, Jodłowa, Kanarków, Kasztanowa, Kopernika, Kościelna, Krucza, Kukułcza, Legionów, Ligocka, Lipowa, Lipowska, Mazańcowicka, Pasieki, Płaska, Pocztowa, Puszczyków, Sąsiedzka, Sikorek, Sosnowa, Spokojna, Stawowa, Szafranów, Burzej, Czechowicka, Koło, Nad Jasienicą, Ochodzka, Rębisko, Rybacka , Sokoły, Tartaczna, Włościańska, Zabrzeska.

Na części obszaru Przedsięwzięcia występują obszary chronione Natura 2000.
Zestawienie projektów objętych dofinansowaniem oraz uzyskany efekt ekologiczny przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

 

II Zestawienie projektów objętych dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie

 

nfosigw tab1

 

 

 

III Efekt ekologiczny

 

nfosigw tab2

 

 

IV Efekt rzeczowy

 

nfosigw tab3

Odtworzenie zniszczeń, które wystąpiły wskutek powodzi w 2010r.

I. WIADOMOŚCI OGÓLNE

W maju i czerwcu 2010r wskutek powodzi, która wystąpiła w całej gminie doszło do zniszczenia wielu urządzeń oczyszczalni ścieków oraz uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

We wrześniu 2010r Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Czechowicach- Dziedzicach opracowało i złożyło wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznanie dotacji na usuwanie skutków powodzi.

 

Wystąpiono z 2 wnioskami:
„Odtworzenie zniszczeń na oczyszczalni ścieków w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010r”,
„Odtworzenie zniszczeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010r”.

Na posiedzeniu w dniu 21.10.2010r Zarząd Funduszu podjął uchwałę nr 1490/2010 w sprawie udzielenia dotacji naszemu Przedsiębiorstwu do kwoty 643 737,92 zł na realizację zadania: „Odtworzenie zniszczeń na oczyszczalni ścieków w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010r”.

W dniu 28.10.2010r Zarząd Funduszu podjął uchwałę nr 1551/2010 w sprawie udzielenia dotacji naszemu Przedsiębiorstwu do kwoty
412 267 zł na realizację drugiego zadania: „Odtworzenie zniszczeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010r”. Całkowita wartość szacunkowa odtworzenia zniszczeń wynosi 541 278,77 zł netto.

Przyznana dotacja stanowi 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć mających na celu usunięcie skutków powodzi.

Wszystkie prace mające na celu odtworzenie zniszczeń na oczyszczalni ścieków zrealizowano do końca czerwca 2011r. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 853 260,22zł netto, z czego wartość otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 643 737,92 zł netto.
Prace odtworzeniowe na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zrealizowano do końca września 2011r. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 493 213,63 zł netto, z czego wartość otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach wyniosła 389 095,12 złnetto.

 

II. ODTWORZENIE ZNISZCZEŃ NA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW

 

W ramach wniosku na „Odtworzenie zniszczeń na oczyszczalni ścieków w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010r” wykonano następujące zadania:

1. Zakup pompy ściekowej o wydajności 1500m3/h i wysokości podnoszenia 15m. Konieczność zakupu nowej pompy wynikała z zapewnienia max. odbioru ścieków podczas opadów deszczu w celu ochrony mieszkańców i oczyszczalni przed ponownym zalaniem. Zakupiono pompę ściekową typu S3.120.300.800.6.70M.S.407.G.N.D.511 firmy Grundfos o wydajności 1 500m3/h. W ramach zadania zakupiono również nową szafę sterowniczą dla przedmiotowej pompy.

2. Zakup zestawu hydroforowego złożonego z 4 pomp typu CRIE 20-5 z panelem sterowania MPC. Urządzenie zapewnia dostawę wody technologicznej do wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków oraz sieci ppoż. Wykorzystanie wody technologicznej do urządzeń oczyszczalni ścieków oraz ppoż. ogranicza pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej oraz zapewnia właściwą pracę urządzeń. Zakupiono zestaw hydroforowy wody technologicznej typu Hydro MPC-E 4 CRIE 20-5 sx400V Grundfos złożony z 4 pomp.

3. Zakup przemiennika częstotliwości do pompy o mocy 37 kW. Zakup przemiennika częstotliwości wykorzystywany do elektronicznej regulacji prędkości obrotowej pompy ściekowej pozwala na dostosowanie wydajności pompy do bieżących napływów ścieków do komory czerpalnej i tym samym zapewnia nieprzerwane zasilanie reaktora biologicznego w ścieki surowe. W ramach przyznanej dotacji zakupiono przemiennik częstotliwości firmy ABB o mocy 37 kW.

4. Zakup sond ultradźwiękowych do pomiaru ilości ścieków w zbiornikach technologicznych. Sondy wraz z układem sterującym zapewniają automatyczną pracę pomp w komorze czerpalnej oraz zabezpieczają je przed suchobiegiem. Sonda zainstalowana w komorze zbiorczej ścieków pozwala na bieżącą regulację ilości ścieków kierowanych na kraty gęste. Zakupiono 3 kompletne sondy VEGA SON 62.CXAGH3MAX wraz z urządzeniami współpracującymi VEGA MET.

5. Zakup sondy wraz z przetwornikiem do pomiaru temperatury ścieków. Konieczność pomiaru temperatury ścieków surowych wynikała z zachowania minimalnej temperatury w komorze osadu czynnego, która zapewni biologiczne oczyszczanie ścieków. W oparciu o pomiar temperatury ścieków surowych ustalana jest ilość ścieków kierowanych do reaktora biologicznego. Do pomiaru temperatury ścieków surowych zakupiono sondę 1200-S wraz z przetwornikiem SC-200 firmy Hach Lange.

6. Zakup szaf sterowniczych do krat gęstych (2 szt.). W celu przywrócenia właściwej eksploatacji krat gęstych dokonano wymiany szaf sterowniczych kraty hakowej typu KT-H SCCVM z prasą PS215/260 oraz przenośnikiem spiralnym pionowym OK250-P/SS oraz kraty schodkowej typu Meva Rotascreen.

7. Naprawa zalanych pomp ściekowych (3 szt.). W celu zapewnienia ciągłości odbioru ścieków naprawiono uszkodzone w wyniku zalania oczyszczalni 2 pompy ściekowe Grundfoss typu S2 224A L1 o wydajności 460m3/h każda oraz 1 pompę Sarlin typu S 3-578-1 o wydajności 1200m3/h. Pompy te przepompowują ścieki surowe do komory rozprężnej, które po przepłynięciu przez piaskownik zasilają reaktor biologiczny.

8. Naprawa – wymiana zalanej instalacji elektrycznej w hali krat oraz pompowni ścieków. W związku z zalaną w czasie powodzi instalacją elektryczną w budynku pompowni przeprowadzono jej remont. Wykonano dodatkowo mufowanie kabli pomp zatapialnych, które pozwoli na ochronę pomp przed ponownym zalaniem poprzez przewody kablowe.

9. Wymiana zalanych przekładników napięciowych w głównej rozdzielni elektrycznej. W związku z zalaniem podczas powodzi głównej rozdzielni elektrycznej przeprowadzono jej remont obejmujący wymianę uszkodzonych elementów obiektu, tj. przekładników prądowych, napięciowych oraz liczników energii elektrycznej.

10. Remont zalanych rozdzielni elektrycznych na terenie oczyszczalni ścieków. W związku z zalaniem lokalnych rozdzielni elektrycznych oraz szaf aparatury kontrolno – pomiarowej przeprowadzono ich remont. Ponadto w celu ochrony przed ponownym zalaniem wyniesiono rozdzielnie na wysokość ok. 1m ponad poziom terenu.

11. Odbudowa zniszczonego budynku smarów i oleju. Z uwagi na całkowite zniszczenie w czasie powodzi magazynu na oleje i smary odbudowano zniszczony budynek. W tym celu wykonano rozbiórkę uszkodzonego obiektu a następnie wybudowano nowy budynek.

12. Naprawa uszkodzonego placu składowania odpadów. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placu czasowego magazynowania odpadów odbudowano podmyte w wyniku zalania murki oporowe wokół placu z płyt betonowych do wysokości 1,2m. Naprawa zniszczonego placu pozwala na magazynowanie odpadów przed ich przekazaniem do zagospodarowania w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

13. Naprawa budynku stacji odwadniania osadów. Wskutek zalania stacji odwadniania osadów nastąpiło zniszczenie drzwi oraz osłon pomp. W ramach przyznanej dotacji dokonano wymiany nieszczelnych drzwi oraz zniszczonych osłon barierek.

14. Czyszczenie komór defosfatacji i denitryfikacji z zanieczyszczeń mineralnych. W celu usunięcia nadmiernie zgromadzonych w czasie powodzi zanieczyszczeń mineralnych wyczyszczono komorę defosfatacji o wymiarach 8,8m x 30m x 4m oraz komorę denitryfikacji o wymiarach 17,8m x 30m x 4m. Przeprowadzone prace zapewniają właściwą eksploatację ciągu technologicznego oczyszczania ścieków.

15. Czyszczenie komór nitryfikacji (2 szt.). W celu usunięcia nieczystości zgdromadzonych w czasie powodzi wyczyszczono 2 komory nitryfikacji o wymiarach 24m x 15m x 4m i pojemności czynnej 1440 m3. Przeprowadzone prace zapewniają właściwą eksploatację ciągu technologicznego oczyszczania ścieków.

16. Uszczelnienie komór technologicznych ścieków oczyszczonych. Wykonano uszczelnienie 6 komór technologicznych ścieków oczyszczonych poprzez ich nadbudowę i zabudowę nowych stropów. Nadbudowa komór na wysokość 1,2m powyżej terenu pozwala na ochronę obiektów przed ponownym rozszczelnieniem przy wysokich stanach wody w odbiorniku oraz zwiększa niezawodność pracy oczyszczalni przy wysokim stanie wody w odbiorniku i dużym napływie ścieków z terenu miasta.

17. Zakup pomp spalinowych do odpompowywania wody z zalanych obiektów (2 szt.). Zakupione pompy P6-75 oraz pompa wodna -szlamowa SWT 100 HX wykorzystywane są do odpompowywania wody z obiektów oraz komór technologicznych na oczyszczalni ścieków.

18. Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 5kW. Zakupiony agregat prądotwórczy PRAMAC ES8000 wykorzystywany jest do zasilania urządzeń na oczyszczalni ścieków oraz pompowniach zlokalizowanych na terenie miasta w czasie awarii zasilania.

19. Naprawa systemu sterowania automatyki urządzeń oczyszczalni. W ramach zadania zabudowano nowe sterowniki, które gwarantują poprawna pracę urządzeń oczyszczalni ścieków oraz zapewnienie wysokich standardów jakości ścieków oczyszczonych. W ramach prac przywrócono automatyczne sterowanie praca urządzeń oczyszczalni.

 

 

III. ODTWORZENIE ZNISZCZEŃ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

 

W ramach wniosku na „Odtworzenie zniszczeń na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czechowicach- Dziedzicach, które wystąpiły wskutek powodzi w maju i czerwcu 2010r” zrealizowano następujące zadania:

1. Zakup zniszczonej pompy zatapialnej na Przepompownię Ścieków przy ul. Ślepej. Zakupiono pompę o parametrach: wydajność 34l/s, wysokość tłoczenia 17m firmy Grundfos SV 044DHS50B.

2. Zakup szaf sterowniczych na przepompownie ścieków (4 szt.). W celu zapewnienia właściwej funkcjonalności obiektów dokonano wymiany szaf sterowniczych wraz z niezbędnymi urządzeniami. Dla każdego obiektu zakupiono nową szafę wraz wyposażeniem. Dodatkowo w celu zwiększenia niezawodności działania w czasie powodzi wszystkie szafy zostały ustawione na postumentach, chroniących urządzenia przed zalaniem. W ramach prac wykonano system monitoringu i sterowania pracą obiektów w systemie GPRS. Monitorowane są następujące parametry- praca pomp, awaria pomp, brak zasilania elektrycznego, poziom napełnienia komory czerpalnej ściekami, pobór prądu, alarm włamania.

3. Zakup sond pływakowych oraz hydrostatycznych na przepompownie ścieków. W celu zapewnienia właściwej pracy urządzeń w obiektach dokonano wymiany uszkodzonych w czasie powodzi sond. Zakupiono 4 szt. sond pływakowych oraz 2 sondy hydrostatyczne firmy Aplisens o zakresie pomiarowym 0-4m.

4. Uszczelnienie komór kanalizacyjnych na kolektorach KS I oraz KS II. W celu zachowania szczelności systemu odprowadzania ścieków dokonano naprawy uszkodzonych w czasie powodzi obiektów. Z uwagi na występujące spiętrzenia ścieków oraz występujące ciśnienie ścieków w kanałach zastosowano włazy żeliwne zamykane, które przy 100% wypełnieniu kanału ściekami uniemożliwią podniesienie włazu i wypływ ścieków na powierzchnię terenu. W ramach prac zmodernizowano 13 komór kanalizacyjnych.

5. Wymiana zniszczonych zastawek na przelewach burzowych oraz podmytych rurociągów odprowadzających ścieki ze zbiornika retencyjnego przelewów burzowych do odbiornika. W celu zapewnienia właściwej pracy oczyszczalni ścieków oraz przelewów burzowych dokonano wymiany zniszczonych w wyniku zalania zasuw regulujących ilość ścieków kierowanych do kolektora KS I. W ramach prac wymieniono zasuwę DN 300- 1 szt., DN 350- 2 szt., DN 500- 1 szt. oraz DN 600- 1 szt. Ponadto wymieniono odcinki sieci kanalizacyjnej DN 500- 34m oraz DN 600- 15m, które odprowadzają ścieki ze zbiorników retencyjnych do odbiornika.

6. Naprawa zerwanego zaczepu pompy zatapialnej Przepompowni Ścieków przy ul. Łukasiewicza. W celu zapewnienia właściwej pracy obiektu dokonano wymiany uszkodzonego w czasie powodzi kolana stopowego oraz usztywniono prowadnice pompy.

7. Usunięcie zapadlisk na trasie sieci kanalizacyjnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych usunięto powstałe zapadliska, które powstały w wyniku zalania sieci kanalizacyjnej oraz terenu.

8. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków z osiedla Renarda. W celu zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków z osiedla Renarda przy intensywnych opadach deszczu oraz wysokim stanie odbiornika ścieków z przelewu burzowego, tj. rzeki Wisły wykonano następujące prace:

. zamontowano klapy zwrotne DN 250 (2 szt.) w istniejących studniach kanalizacyjnych w miejscach włączenia do kolektora KS II;
. wymieniono uszkodzoną klapę zwrotną na rurociągu betonowym DN 1600 odprowadzającym ścieki z przelewu burzowego do rzeki Wisły;
. zmodernizowano zastawkę odcinającą na rurociągu betonowym DN 1600 odprowadzającym ścieki z przelewu burzowego do rzeki Wisły w zakresie uszczelnienia zastawki, wyposażenia w napęd elektryczny, zamontowania układu kierunku przepływu wody, ogrodzenia terenu. Ponadto wykonano system monitoringu i zdalnego sterowania z dyspozytorni oczyszczalni ścieków pracą zastawki w zależności od poziomu wody w odbiorniku poprzez ułożenie sieci światłowodowej pomiędzy dyspozytornią, główną rozdzielnią elektryczną oraz zastawką. W ramach prac doprowadzono do zasuwy energię elektryczną z głównej rozdzielni oczyszczalni ścieków.
Przebudowa systemu odprowadzania ścieków z osiedla Renarda w w/w zakresie pozwoliła na płynną regulację ilości ścieków odprowadzanych poprzez przelew burzowy do odbiornika a także na regulację ilości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków. Ponadto w przypadku wysokich stanów wody w rzece uchroni mieszkańców osiedla Renarda przed zalaniem wodami z rzeki poprzez tzw. cofkę.

9. Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 stal nad rzeką Wapiennicą. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców przebudowano napowietrzny odcinek sieci wodociągowej zniszczony w czasie powodzi na sieć podziemną pod korytem rzeki Wapienica. Dokonano budowy 60m. wodociągu PE DN 100 w technologii przecisku. Dodatkowo dokonano zabudowy nowych zasuw odcinających.

 

img
footerwave
Skip to content