Nowa taryfa wod-kan 2016

Uprzejmie informujemy, iż Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/131/15 z dnia 24 listopada 2015 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Taryfa dotyczy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez PIM Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach i będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Jednocześnie informujemy, że planowane jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską o dopłacie w 2016 r. do ceny za 1m3 odprowadzanych ścieków. W przypadku jej zatwierdzenia cena finalna za ścieki nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 9,61 zł/m3.

footerwave
Skip to content