Komunikat dla mieszkańców – etap 2 Projektu

W związku z realizacją Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje, iż przedstawiciele firmyCONSEKO –SAFEGE S.A. z Krakowa, działając zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, zbierają na terenie gminy Czechowice-Dziedzice od właścicieli nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia Oświadczeń

dotyczących projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Przedstawiciele firmy CONSEKO-SAFEGE S.A. posiadają wydane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. imienne Pełnomocnictwa, które nie obejmują zawierania żadnych zobowiązań finansowych związanych z realizacją Projektu.

 

Działania te związane są z wykonaniem przez firmę CONSEKO-SAFEGE S.A. między innymi koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla potrzeb przygotowania dokumentacji służącej wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy projektu budowlanego.

UWAGA! Zmiana godzin pracy

Szanowni Państwo!

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, od 1 marca 2016r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zmienia godziny pracy, dostosowując je do czasu urzędowania UMiG:

Nowe godziny otwarcia:

  • w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.00 – 15.00
  • w czwartki w godz. 7.00 – 17.00
  • w piątki w godz. 7.00 – 13.00

W piątki będzie pełniony dyżur przez:

  • Dział Technicznej Obsługi Klienta w godz. 13.00 – 15.00
  • Dział Sprzedaży i Umów w godz. 13.00 – 15.00

Kasa czynna:

  • w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7.30 – 14.30
  • w czwartki w godz. 7.30 – 16.30
  • w piątki w godz. 7.30 – 12.30

Przerwa codziennie w godz. 10.30 – 11.30

 

Jednocześnie informujemy, iż w PIM Sp. z o.o. funkcjonuje system pracy ciągłej na stanowisku dyspozytorskim, w związku z powyższym mieszkańcy mogą uzyskać informacje całodobowo pod numerami telefonów: 32 215 31 71 lub 601 312 877.

 

Przypominamy również, iż został dla Państwa  uruchomiony numer alarmowy 994, pod którym można zgłaszać 24 h/dobę, informacje o awariach na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłownicze.

footerwave
Skip to content