Wymiana sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach – etap I

W ramach zadania wymieniono ok. 221 mb sieci ciepłowniczej z wykonanej w technologii kanałowej na wykonaną w technologii preizolowanej. Realizacja zadania wpłynęła na zmniejszenie strat przesyłu, co z kolei wpłynęło również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w źródle ciepła.

 

Zadanie było realizowane od października 2014r. do września 2015r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 388 384,81 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 257 614,00 zł.

 

 

tablica

Termomodernizacja dwóch budynków biurowych zlokalizowanych przy ul. Czystej 5 i ul. Szarych Szeregów 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Zadanie miało na celu ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową termomodernizację.

Budynki posiadały przegrody zewnętrzne o niskim oporze cieplnym oraz jeden z budynków – instalację grzewczą nie spełniającą aktualnych standardów.

 

Realizacja zadania wpłynęła na:

– zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynków,

– zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery,

– obniżenie kosztów ogrzewania.

 

EFEKT RZECZOWY przedsięwzięcia został zrealizowany w 100% i polegał w zasadniczej części na termomodernizacji budynków biurowych przy ul. Czystej 5 i Szarych Szeregów 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Zadanie było realizowane od stycznia 2014r. do maja 2015r.

 

Wartość zaangażowanych środków na realizację zadania wyniosła 560 979,06 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 377 939,00 zł.

 

tab

Wymiana sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną w rejonie ulic Piłsudskiego – Szarych Szeregów i Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach

Celem zadania była wymiana odcinków sieci ciepłowniczej o długości 221,5 mb z wykonanej w technologii kanałowej, na wykonaną w technologii preizolowanej. Realizacja zadania spowodowała zmniejszenie strat przesyłu ciepła, co z kolei skutkuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń w źródle ciepła.

 

Projekt był realizowany w latach 2011 do 2014.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 574 805,70 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. pozyskało środki zewnętrzne pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 393 993,00 zł.

 

tab

footerwave
Skip to content