Zmiana w rozliczaniu należności za zużycie wody i odbiór ścieków

Szanowni Państwo!

 

W związku z licznymi prośbami, o zwiększenie częstotliwości dokonywania odczytów wodomierzy, uprzejmie informujemy, iż w przypadku gdy Odczytywacz nie ma możliwości dokonania odczytu stanu wodomierza ze względu na nieobecność Usługobiorcy, a Klient nie poda samodzielnie odczytu do 5-ciu dni od daty wystawienia zawiadomienia, będziemy  wystawiali faktury wg średniego zużycia wody z ostatnich 3 miesięcy.

Przeciętny okres obrachunkowy wynosi ok. 6 tygodni i pozostaje bez zmian.

 

Stan wodomierza można podawać telefonicznie pod nr 32 2152956 lub 32 2154340 w. 141, 142, 143, 144 lub za pomocą formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Jednocześnie zachęcamy do skorzystania z e-faktury – nie tylko ze względu na niższą opłatę abonamentową, ale również możliwość otrzymania faktury na wskazany adres mailowy już w dniu jej wystawienia. Dodatkowo proponujemy skorzystanie z bezpłatnej usługi Powiadamiania sms, dzięki czemu informacja o wystawionej fakturze będzie przesłana na telefon jak również pocztą elektroniczną na adres skrzynki email.

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie – etap II

W dniu 18 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie II etapu przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie na sieć wodociągową wykonaną w technologii PE z Wykonawcą:

BIELGLOB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Nad Potokiem 24 w Bielsku-Białej.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Przedmiotowa inwestycja została zaplanowana w dwóch etapach, w pierwszym etapie została przebudowana sieć wodociągowa w ul. Rakowej, w obecnym drugim etapie zostanie przebudowana sieć wodociągowa w ul. Żabiej.
Wymiana stalowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Żabiej wyeliminuje awarie i przerwy w dostawie wody. Nowe przyłącza do budynków zapewnią szczelność i właściwy przepływ wody do odbiorców. Z kolei wymienione podejścia wodomierzowe zagwarantują bezpieczne ich eksploatowanie.
Sieć wodociągowa na Żabiorku wykonana jest pierścieniowo. Wymieniony odcinek sieci stalowej na PE w ulicy Żabiej (jest to łącznik pomiędzy wodociągiem przy ul. Rakowej i Ochodzkiej) spowoduje wydatną poprawę dostarczanej wody w ten rejon, a tym samym wyeliminuje konieczność częstego płukania przewodów.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy mieszkańców ul. Żabiej w Ligocie, iż od dnia 31 maja br. rozpoczną się roboty budowlano – montażowe, które spowodują utrudnienia w ruchu drogowym, polegające na zwężeniu jezdni oraz utrudnionym dojeździe do posesji. Ponadto w czasie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić ograniczenia w dostawie wody, o których będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl i przez system powiadamiania sms.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.

footerwave
Skip to content