Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota- etap 1

W ramach przedmiotowej inwestycji została przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 1.151 mb, na sieć z rur PE od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia przy ul. Rolników 29 w Ligocie.

 

Wymiana sieci stalowej na PE spowoduje wydatną poprawę dostarczanej wody w tym rejonie, z kolei nowe przyłącza do budynków zapewnią szczelność i właściwy przepływ wody do ok. 50 mieszkańców sołectwa Ligota.

Przedsięwzięcie było realizowane od października 2016r. do grudnia  2016r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 315 169,22 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 212 874,57 zł.

 

Ligota etap1

Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2XDN 300 na 2xDN 250 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach- Etap II

W ramach zadania   wymieniono  w rejonie ulic Asnyka, Kasprowicza i Bachorek, odcinki  sieci ciepłowniczej z wykonanej w technologii kanałowej na wykonaną w technologii preizolowanej z jednoczesną zmianą średnicy. Realizacja zadania  wpłynęła na zmniejszenie strat przesyłu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery tzw. efekt ekologiczny.

Zadanie było realizowane od października 2014r. do października 2016r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 457 700,00 zł.

 

Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 319 721,00 zł.

 

Bachorek etap 2

footerwave
Skip to content