Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia  13 września 2017r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach a firmą „FRYBUD 2”- Firma Budowlana Krzysztof Szyiński z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Spacerowa 58.

Zgodnie z zapisami umowy zadaniem Wykonawcy jest przebudowa wysokoparametrowej napowietrznej sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiotem umowy jest  przebudowa odcinka napowietrznej sieci ciepłowniczej o średnicy 2XDN 150 i długości około 130 mb na sieć ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych o średnicy 2xDN 168,3/315 i długości 133 mb układanej bezpośrednio w gruncie.

Istniejąca sieć napowietrzna zostanie zdemontowana.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 16 października 2017r.

footerwave
Skip to content