Podpisanie umowy na zakup korelatora cyfrowego

W dniu 26 października 2017 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. w Czechowicach-Dziedzicach –Beneficjenta Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2” , które w imieniuPrzedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. przeprowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, została podpisana umowa na zakup korelatora cyfrowego z hydrofonami i monitorem do lokalizacji wycieków na przewodach wodociągowych.  Przedmiotowa umowa została zawarta pomiędzy Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o.   a firmą  „Złote Runo” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa nr 59 lok. 2.

 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności (obowiązującym u Beneficjenta).

 

Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 61.500,00 PLN brutto.

 

Korelator, który zostanie zakupiony na podstawie zawartej umowy, to specjalistyczne elektroniczne urządzenie do detekcji wycieków z przewodów ciśnieniowych. Urządzenie posiada proces przetwarzania szumów wywołanych nieszczelnościami wodociągu.

Stosowanie korelatora cyfrowego pozwoli na bardzo dokładną lokalizację miejsca wycieku wody, co przyczyni się do  szybszego usuwania awarii i zmniejszenia strat wody.

footerwave
Skip to content