Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota- etap 2 i etap 3

W ramach inwestycji została przebudowana sieć wodociągowa z rur PE o długości ponad 4 km wraz z 63 szt. przyłączy do budynków.

Przedmiotowe zadanie było realizowane od lipca 2017r. do czerwca 2019r.

W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty zarówno efekt rzeczowy tj. przebudowana sieć wodociągowa o dł. ponad 4 km oraz wykonane 63 przyłącza/przepięcia, jak i efekt ekologiczny tj.:

  1. dostawa wody do picia o jakości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  2. 267 osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę dla nowowybudowanych przyłączy oraz dla całości odbiorców na sołectwach 10 048 osób.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1588 407,00 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 540 896,40 zł.

 

 

Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej

W dniu 4 czerwca 2019 studenci II roku kierunku Finanse i rachunkowość wzięli udział w wizycie studyjnej w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wizyta zaplanowana została w dwóch etapach: wizyta w siedzibie spółki oraz wizyta w oczyszczalni ścieków.

 

Głównym celem było zapoznanie studentów z procesem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie świadczącym usługi o charakterze publicznym. W oczyszczalni ścieków studenci mieli okazję zapoznać się z procesem realizacji inwestycji finansowanej ze środków UE. Bardzo istotnym elementem prezentacji były wnioski z realizacji inwestycji w kontekście finansowym, ponieważ planowanie finansowe tak dużej inwestycji wiąże się ze sporym ryzykiem związanym z długim horyzontem jej realizacji, a co za tym idzie ze zmiennością kosztów jego realizacji.

 

W siedzibie spółki dominowały zagadnienia związane z bieżącą działalnością spółki oraz planami rozwojowymi. Dominowały oczywiście finanse: jak zbilansować bieżącą działalność spółki przy licznych ograniczeniach nakładanych przez ustawodawcę i regulatorów rynku, w jaki sposób ustalać ceny sprzedaży, skąd czerpać środki na finansowanie rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Zagadnienia te w przystępny sposób omówili Prezes zarządu Piotr Herczek oraz Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych mgr Agata Kaplita-Boroniec.

footerwave
Skip to content