Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku od węzła zaworowego przy ul. Legionów do ul. Piłsudskiego w Czechowicach-Dziedzicach etap I i etap II

W ramach inwestycji przebudowano wysokoparametrową kanałową sieć ciepłowniczą na sieć w technologii rur preizolowanych. Zakres inwestycji obejmował odcinki od węzła zaworowego przy ul. Legionów do komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska, od komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istniejącymi rurociągami przy ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Zadanie obejmowało również przebudowę przyłącza ciepłowniczego do grupowego węzła cieplnego przy ul. Jagiellońskiej.

Zadanie było realizowane w etapach od sierpnia 2018 r. do sierpnia 2019r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty zarówno efekt rzeczowy tj. zmodernizowana sieć cieplna wraz z przyłączami zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ulic Legionów, Jagiellońskiej i Sobieskiego jak i efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej brutto.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 970 000,00 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 654 603,00 zł.

Podpisanie umowy na usługę geodezyjnego podziału działek

W dniu 21 października 2019r.  została podpisana umowa na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu podziałów nieruchomości na potrzeby realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”. Wykonawcą niniejszej umowy jest Andrzej Skuła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ASGEO Andrzej Skuła, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 42-300 Myszków , ul. Pułaskiego 7/18.

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Usługa geodezyjnego podziału działek jest dokonywana w ramach Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2, współfinansowanego ze środków  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Strony ustaliły szacunkowe na dzień zawarcia Umowy wynagrodzenie w kwocie 54 050,00 zł brutto.

 

Zgodnie z zapisami przedmiot umowy wykonany zostanie do 31.12.2022 r., przy czym jego realizacja odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zgłoszeń dokonywanych Wykonawcy przez Zamawiającego obejmujących wskazanie poszczególnych nieruchomości przeznaczonych do podziału.

Przedstawiamy naszą nową stronę internetową – zapraszamy!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową odsłonę naszej strony internetowej. Czytelny układ, łatwa nawigacja, czy obsługa w technologii Responsive Web Design (strona automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu urządzenia, z którego jest wyświetlana), to tylko niektóre zalety nowej strony pim.czechowice-dziedzice.pl

 

Łatwy dostęp do podstawowych usług naszego przedsiębiorstwa

bezpośrednio ze strony głównej

 

oraz szybki dostęp do najczęściej potrzebnych przez Państwa informacji

 

Przebudowane „Aktualności” z podziałem na kategorie, dzięki czemu szybko mogą Państwo przeczytać najnowsze informacje lub być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi na przykład trwających inwestycji

 

Ponadto podzieliliśmy najpotrzebniejsze informacje dotyczące naszych usług
dla obecnych jak i nowych Klientów

 

Informacje o planowanych i aktualnych awariach oraz wyłączeniach
będą przedstawione w nowej formie w zakładce Wyłączenia awaryjne i planowane

w tym miejscu będą się również pojawiać informacje o ewentualnych utrudnieniach związanych z trwającymi inwestycjami

 

 

Zachęcamy również do odwiedzania działu FAQ, w którym sukcesywnie będą pojawiały się
najczęściej zadawane przez Państwa pytania wraz z naszymi odpowiedziami.

 

Mając na uwadze korzyści, jakie niosą ze sobą sieci społecznościowe podczas szybkiego dostępu do informacji,
planujemy zaistnieć również na Facebook`u, aby dodatkowo móc przekazywać Państwu najpotrzebniejsze informacje.

Już teraz można odwiedzić i polubić nasz profil pod tym adresem

footerwave
Skip to content