Rozpoczęcie robót budowlanych

Szanowni Państwo,

Rozpoczęły się prace budowlane drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.

Dnia 05.12.2019 r.  w Sołectwach Bronowie oraz Ligocie miało miejsce spotkanie będące symbolicznym rozpoczęciem robót budowlanych w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W symbolicznym rozpoczęciu robót udział wzięły władze miasta reprezentowane przez Burmistrza Pana Mariana Błachuta oraz  Wiceburmistrzów Pana Pawła Mrowca i Pana Macieja Kołoczka. Obecni byli także: Sołtys Zabrzega Pan Andrzej Puskarczyk, Sołtys Bronowa Pan Marian Derlich, Sołtys Ligoty Pan Stanisław Słowik oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej- Radny Krzysztof Jarczok. Ze strony Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach obecni byli Prezes Zarządu Pan Piotr Herczek, Dyrektor ds. Technicznych Pan Bogdan Jagosz oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pani Małgorzata Pławecka.

Podmiotem współrealizującym przedsięwzięcie w zakresie sieci wodociągowej jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., które reprezentowane było przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Rzepkę.

W uroczystym rozpoczęciu prac budowlanych wzięli udział również przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych w ramach Kontraktu III – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg Część 1 oraz 3.

Wykonawcą przedmiotowego zadania zarówno dla Części 1 oraz Części 3 jest KONSORCJUM FIRM: Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa Homa Spółka Jawna z siedzibą w Mazańcowicach , który reprezentowany był przez Panów Benedykta Homę  i Macieja Homę, oraz „Instal” Cymorek Sp. J. z siedzibą w Pierśćcu reprezentowany przez Pana Grzegorza Cymorek, obecna też była Pani Janina Korcz pełniąca funkcję Kierownika Budowy.

Za prace wykonane w ramach w/w zadania za część 1 i 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie 12 074 425,82 zł.

W ramach K-III prace budowlane będą realizowane w podziale na niżej wymienione podzadania, i tak w:

Czechowicach-Dziedzicach:

  • podzadanie 6 K III cz.1 -ul. Legionów, planowanych budynków do podłączenia ok. 20
  • podzadanie 7 K III cz.1 -ul. Górnicza, planowanych budynków do podłączenia  1,
  • podzadanie 10 KIII cz.1 -ul. Wierzbowa i Grabowiec  w dzielnicy Dziedzice, planowanych budynków do podłączenia ok. 34


Zabrzegu:

  • podzadanie 11 KIII cz.3 – ul. Nadwiślańska i Południowa,  planowanych budynków do podłączenia ok. 31

 

Ligocie i Bronowie

  • podzadanie 12 KIII cz.3 – ul. Graniczna i Złocista  w Ligocie i Bronowie,  planowanych budynków do podłączenia ok. 50
  • podzadanie 14 KIII cz.3 – ul. Żabia, Rakowa, Bory, Koło  w Ligocie, planowanych budynków do podłączenia ok. 60

 

Łączna planowana długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu III to około 10 km. Wykonanie wszystkich zadań w Projekcie „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2” pozwoli na wybudowanie ok. 55 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie   ok. 25 km sieci wodociągowej. Zapewni również możliwość  korzystania ze zmodernizowanego wodociągu ponad 10 tys. osób. Ponadto nastąpi wzrost liczby użytkowników korzystających ze zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków o   4500 RLM.

 

Komunikat dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” pragniemy poinformować, że na naszej stronie internetowej będą zamieszczane wszystkie komunikaty dotyczące planowanych i aktualnych wyłączeń oraz utrudnień w ruchu drogowym.

Informacje są dostępne na karcie strony głównej: WYŁĄCZENIA I UTRUDNIENIA

 

oraz z poziomu górnego MENU: Dla Klienta > Wyłączenie awaryjne i planowane

footerwave
Skip to content