Komunikat dla mieszkańców – Czechowice-Dziedzice – ul. Zawiła, Orchidei

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Zawiła, Orchidei

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 03.08.2020r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

ul. Zawiła ( w rejonie budynków nr: 6, 8, 10a, 10b, 11, 12, 13, 15, 17, 16, 16b, 18, 19, 21, 20, 20a, 20d, 22, 24, 26)

ul. Orchidei (w rejonie budynków nr 4, 6, 8, 10, 12, 14)

 

 Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji;

– w razie potrzeby ruch wahadłowy;

– zwężenie jezdni.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

Pozyskanie środków z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji systemu wodociągowego dla komory pomiarowej Mazańcowicka

Dnia 20 lipca 2020r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki zadania pod nazwą:

 

,,Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody’’.

 

Źródłem finansowania przedmiotowego przedsięwzięcia jest pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 359 707,25 zł.

Pozostałymi źródłami finansowania są środki własne PIM Sp. z o.o. oraz inne środki w wysokości 74 506,10 zł pochodzące z umorzenia pożyczki na dofinansowanie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie Sołectwa Ligota-etap I”.

Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 526 100,00 zł netto. 

 

Realizacja zamówienia, która została rozpoczęta w maju br., polega na:

  1. wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach bez łącznika z ul. Potoczną,
  2. budowie na istniejącej sieci wodociągowej pompowni strefowej zasilającej system wodociągowy komory pomiarowej ,,Mazańcowicka’’ w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Zbijowskiej.

 

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt rzeczowy polegający na wybudowaniu:

  • 973 mb sieci wodociągowej;
  • 17 sztuk przyłączy/przepięć;
  • 1 pompownia strefowa.

 

oraz efekt ekologiczny polegający na wzroście o 66 liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz dostawie wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Komunikat dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic –ul. Laurowa, Zawiła, Chmielna

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Laurowa, Zawiła, Chmielna

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 27.07.2020r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

ul. Laurowa (w rejonie budynków nr 15, 9, 6)

ul. Zawiła (w rejonie budynków nr 58, 56, 54, 5, 46, 46a, 48, 50, 40, 42, 44, 44a, 55, 41, 37, 38, 36, 34)

ul. Chmielna (w rejonie budynków nr 14, 15, 10)

 

 Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji;

– w razie potrzeby ruch wahadłowy;

– zwężenie jezdni.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW CZECHOWIC-DZIEDZIC – ul. boczna Zamkowej

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. boczna Zamkowej

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 08.07.2020r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– w ulicy bocznej Zamkowej od budynku nr 45 do nr 45 B

 

 Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji;

– w razie potrzeby ruch wahadłowy;

– zwężenie jezdni.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW CZECHOWIC-DZIEDZIC – UL. Cienista, Bukowa

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Cienista, Bukowa

Przewidywany okres prowadzenia robót:

– ul. Cienista  od 06.07.2020r.

– ul. Bukowa od 08.07.2020r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– ul. Bukowa rejon budynków nr 40, 51, 53, 53a, 54

– ul. Cienista od rej. budynku nr 15C do rej. budynku nr 15, a następnie od rej. budynku nr 20 do rej. budynku nr 42

 

 Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w zależności od możliwości technicznych organizacji ruchu i szerokości pasa drogowego wystąpi: brak przejazdu; ruch wahadłowy; zwężenie jezdni

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content