Komunikat dla Mieszkańców: Czechowice-Dziedzice –ul. Partyzantów (UWAGA! Objazd!)

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Partyzantów

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 05.05.2021r.  do 05.07.2021r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

–  ul. Partyzantów (od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Bukową).

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– zwężenie jezdni

– w razie potrzeby ruch wahadłowy

– brak przejazdu- objazd zostanie poprowadzony ul. Cichą oraz Zamkową (ZOBACZ MAPĘ OBJAZDU).

Godziny prowadzenia robót 7:00 – 16:00.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

Komunikat dla Mieszkańców: Czechowice-Dziedzice –ul. Zamkowa (UWAGA! objazd!)

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Zamkowa

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 10.05.2021r.  do 10.07.2021r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– ul. Zamkowa (od skrzyżowania z ul. Partyzantów do budynku przy ul. Zamkowej 58).

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w razie potrzeby ruch wahadłowy

– brak przejazdu- objazd zostanie poprowadzony ul. Legionów – ZOBACZ MAPĘ OBJAZDU

 

Godziny prowadzenia robót 7:00 – 17:00.

Utrzymany zostanie ruch lokalny oraz autobusów PKM.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

Komunikat dla Mieszkańców: Ligota, Bronów –ul. Graniczna

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Ligota, Bronów –ul. Graniczna

Przewidywany okres prowadzenia robót:

od 29.04.2021r. do 30.04.2021r. prace przygotowawcze pod ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej

od 04.05.2021 do 06.05.2021r.- układanie nawierzchni mineralno-bitumicznych (prace zależne od panujących warunków atmosferycznych).

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

  1. Graniczna ( odcinek od budynku nr 7 do budynku nr 19)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

Utrudniony dojazd do posesji.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

Komunikat dla Mieszkańców: Czechowice-Dziedzice –ul. Wierzbowa i Grabowiec

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Wierzbowa i Grabowiec

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 27.04.2021r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

  1. Wierzbowa, boczna od ul. Wierzbowej i ul. Grabowiec

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

Prace będą prowadzone w pasie  drogowym ,nie przewiduje się utrudnień przy dojeździe do posesji.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content