UWAGA: przerwa w dostawie wody w Ligocie – ul. Ligocka

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej
nastąpi przerwa w dostawie wody w Ligocie przy ul. Ligockiej

dnia 28.02.2022 roku w godzinach od 800 do 1230.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice – etap 2

Dnia 22 lutego 2022r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało już drugą umowę z Panem Dominikiem Kawalerek, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Dominik Kawalerek Firma Usługowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na wykonanie zadania pn.:

„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice- etap 2”.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

1)            budowę przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, na którym budowa będzie prowadzona,

2)            podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

3)            geodezyjne wyznaczenie przyłączy w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa,

4)            wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 15 listopad 2022r. 

INFORMACJA: UZGODNIENIA TERENOWE DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że od dnia 21.02.2022 r. rozpoczynamy kolejny etap uzgodnień terenowych związanych z przyłączeniem się do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Od lutego do maja uzgodnienia te będą prowadzone u mieszkańców ul. Cienistej w Czechowicach-Dziedzicach.

Dopłata do ceny taryfowej za odprowadzane ścieki

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 stycznia 2022r Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę  w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o w Czechowicach-Dziedzicach na okres  od 25.01.2022  do 01.06.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych. Uchwała określa dopłatę w wysokości 1,59 zł do 1m3 odprowadzanych ścieków dla grup taryfowych odbiorców obejmujących gospodarstwa domowe oraz budynki wielolokalowe. 

Dla naszych Klientów w/w dopłata ma wpływ na cenę taryfową 1m3 odprowadzanych ścieków.

Cena po uwzględnieniu dopłaty wynosi 10,99 zł/1m3 brutto do 01.06.2022 r. (cena dotyczy  gospodarstw domowych i budynków wielolokalowych).

INFORMACJA: UZGODNIENIA TERENOWE DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że od dnia 21.02.2022 r. rozpoczynamy kolejny etap uzgodnień terenowych związanych z przyłączeniem się do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Od lutego do czerwca uzgodnienia te będą prowadzone u mieszkańców ul. Brzozowej, Jastrzębiej, Junackiej, Klonowej, Komorowickiej, Krupniczej, Kwiecistej, Olszyny, Podwale, Robotniczej, Rolnej, Rzecznej i Włókienniczej w Czechowicach-Dziedzicach.

footerwave
Skip to content