Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 27 marca 2022 r. naszego pracownika MACIEJA MĘDROŃ

Opuścił nas człowiek otwarty, życzliwy, gotowy do współpracy i zaangażowany w pracę na rzecz Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Zasmuceni żegnamy naszego pracownika, współpracownika, kolegę, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka, którego będzie nam brakowało.

 

Rodzinie oraz bliskim Pana Macieja Mędroń wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

w Czechowicach-Dziedzicach.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW – ul. Kręta

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Kręta

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 28.03.2022r.  

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice-Dziedzice ul. Kręta (w rejonie budynków nr 14, 11) /mostek przy Świerkówce/

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w razie potrzeby zamknięcie drogi

– zwężenie jezdni

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

 

 

 

 

 

Kolejne odtworzenia dróg po budowie kanalizacji

Postępują prace odtworzeniowe dróg po budowie kanalizacji sanitarnej i modernizacji sieci wodociągowych na terenie naszej gminy. Na kolejnych ulicach, na których wcześniej wykonano utwardzoną podbudowę i osadzono wzmacniające krawędzie jezdni oporniki betonowe, pojawia się nakładka asfaltowa.

Pod koniec ubiegłego tygodnia asfaltowana była ulica Klonowa, a nieco wcześniej nowy asfalt pojawił się na ulicach Robotniczej Rzecznej.

W ramach realizacji prac odtworzeniowych wykonano dotychczas nawierzchnię ulic: Zamkowa, Partyzantów, Cicha i Cienista (częściowo).

W najbliższych tygodniach planowane jest dokończenie odtworzenia nawierzchni na ul. Cienistej oraz Pawiej.

 

footerwave
Skip to content