INFORMACJA: UZGODNIENIA TERENOWE DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że od dnia 23.05.2022 r. rozpoczynamy kolejny etap uzgodnień terenowych związanych z przyłączeniem się do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W maju i czerwcu uzgodnienia te będą prowadzone u mieszkańców ul. Bukowej i Partyzantów w Czechowicach-Dziedzicach.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW – ul. Przebiśniegów

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Przebiśniegów

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 19.05.2022r.  

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice-Dziedzice ul. Przebiśniegów (w rejonie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w razie potrzeby ruch wahadłowy

– zwężenie jezdni

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

footerwave
Skip to content