Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice

Dnia 28 września 2021r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę z Panem Dominikiem Kawalerek,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Dominik Kawalerek Firma Usługowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na wykonanie zadania pn.:

„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice”.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

  1. budowę przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, na którym budowa będzie prowadzona,
  2. podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
  3. geodezyjne wyznaczenie przyłączy w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
  4. wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 listopad 2021r. 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

footerwave
Skip to content