Dofinansowanie z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył merytoryczną ocenę wniosków o realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony atmosfery, które zostały złożone w ramach naboru w 2014 r. Na liście 274 zadań przewidzianych do dofinansowania znalazł się także wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW zostało przyznane do inwestycji:

– związanych z wymianą sieci ciepłowniczej – kanałowej na preizolowaną,

oraz

– termomodernizację budynków administracyjnych.

footerwave
Skip to content