Jak dbać o przyłącze wodociągowe zimą?

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0 stopnia C, należy:

  • Uzupełnić powybijane szyby,
  • Zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
  • Ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
  • Ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej,
  • Podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy  przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest  podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz  główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem  itp.

Przypominamy  również, iż w sytuacji dużych opadów śniegu, przy odśnieżaniu chodników  należy zwrócić uwagę, aby nie zasypywać pokryw, kratek deszczowych oraz  studni rewizyjnych.

Nieprzestrzeganie  ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne.

Koszt  usunięcia tak powstałych uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu  ponoszą właściciele lub osoby działające w ich imieniu.

footerwave
Skip to content