NOWE TARYFY ZA WODĘ (dla Gminy Jasienica)

Jakość wody w PIM Sp. z o.o.

Informujemy, iż decyzją nr GL.RZT.70.57.2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jasienica na lata 2021-2024.

Najistotniejszą zmianą są stawki opłat abonamentowych dla klientów, którzy otrzymują faktury w formie papierowej, dlatego zachęcamy do skorzystania z usługi e-faktura.

Więcej informacji znajduje się na https://pim-czdz.pl/strefa-klienta/e-faktura/

Nowe stawki za dostarczaną wodę oraz opłaty abonamentowe obowiązywać będą od 07 maja 2021 r.

 

Treść decyzji i Taryfy dostępna jest na stronie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-57-2021.html

footerwave
Skip to content