NOWE TARYFY ZA WODĘ i ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW (dla Gminy Czechowice-Dziedzice)

Jakość wody w PIM Sp. z o.o.

Informujemy, iż decyzją nr GL.RZT.70.56.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na lata 2021-2024.

Najistotniejszą zmianą są stawki opłat abonamentowych dla klientów, którzy otrzymują faktury w formie papierowej, dlatego zachęcamy do skorzystania z usługi e-faktura.

Więcej informacji znajduje się na https://pim-czdz.pl/strefa-klienta/e-faktura/

Nowe stawki za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowe obowiązywać będą od 22 maja 2021 r.

 

Treść decyzji i Taryfy dostępna jest na stronie:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-56-2021.html

footerwave
Skip to content