Powstał Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice

W piątek 19 maja podpisana została umowa powołująca Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice, którego liderem jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

Podpisanie umowy odbyło się w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Gminę Czechowice-Dziedzice reprezentował Burmistrz Marian Błachut, zaś pozostałych uczestników Klastra Prezesi wchodzących w jego skład spółek.

Równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną i gaz, realizacja badań rozwojowych i działań związanych z wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem oraz obrotem energią lub jej nośnikami, w tym pochodzącymi z Odnawialnych Źródeł Energii, wspólne działanie na rzecz większej elastyczności systemu elektroenergetycznego, dbanie o bezpieczeństwo energetyczne, a także edukacja lokalna w obszarach związanych z tworzeniem i wykorzystanie energii, ciepła, chłodu i gazu, to podstawowe cele działań powołanego właśnie Klastra Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice.

Funkcję członka-koordynatora w Klastrze pełni Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Piotra Herczka.

Uczestnikami Klastra są: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., – spółki komunalne, Walcownia Metali „Dziedzice” S.A., Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o. o. oraz Modern Solutions for Environment Sp. z o. o – należące do Grupy Kapitałowej Bumech, Lotos Terminale S.A. i RCEkoenergia Sp. z o.o. – należące do Grupy Unimot.

Partnerami Klastra są: Unimot S.A. i Tauron Dystrybucja Sp. z o. o. W ramach działań doradczych oraz badawczo-naukowych koordynator Klastra – PIM współpracuje z: Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., Geotermią Polska Sp. z o.o., Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Stale rosnące koszty energii już dzisiaj determinują możliwości realizacji wszelkich przedsięwzięć. Dostęp do taniej, czystej energii, w niedalekiej przyszłości będzie gwarancją na rozwój, zarówno w gospodarce, jak i w usługach społecznych, realizowanych przez samorządy. Dlatego Gmina Czechowice-Dziedzice, wspólnie z partnerami, powołuje do życia Klaster Zielonej Energii. Celem jest prowadzenie skoordynowanej polityki energetycznej, rozwój energetyki rozproszonej, nowoczesnych technologii jej pozyskiwania, w tym OZE oraz racjonalne wykorzystywanie lokalnych zasobów i źródeł energii – mówi Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Powołany Klaster stanowi platformę do współpracy podmiotów samorządowych i gospodarczych w zakresie wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną i ciepłem, lub paliwami zgodnie z obowiązującym prawodawstwem z obszaru obrotem energią.

W uroczystości podpisania umowy powołującej Klaster Zielonej Energii Czechowice-Dziedzice uczestniczył Poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Rozwoju Elektromobilności i Energetyki Prosumenckiej. List gratulacyjny z okazji podpisania umowy, na ręce lidera Klastra – Burmistrza Mariana Błachuta, przysłał Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominik Bąk.

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

footerwave
Skip to content