Przedłużenie obowiązywania taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw oraz  zgodnie z treścią art.  9,  ust.1, taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

W związku z powyższym taryfy:

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVII/279/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,
  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica zatwierdzonej  Uchwałą Nr XXIV/353/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016r. na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.,

mocą Ustawy obowiązują do dnia 9 czerwca 2018r. 

footerwave
Skip to content