Informacja o utrudnieniach w ruchu w rejonie ulic Lipowskiej, Hiacyntów, Jaskółczej, Krętej, Krokusów, Przebiśniegów, Pawiej i Słowiczej

W związku z planowanymi pracami związanymi z odtworzeniem nawierzchni ulic Lipowskiej, Hiacyntów, Jaskółczej, Krętej, Krokusów, Przebiśniegów, Pawiej i Słowiczej po pracach kanalizacyjnych i wodociągowych realizowanych w ramach Kontraktu IV „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe. Część 1”, informujemy że od 21.11 – na w/w ulicach występować będą utrudnienia w ruchu.

Podczas prowadzenia prac planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego na ulicy Lipowskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cienistą do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą oraz od skrzyżowania z ulicą Zamkową do skrzyżowania z ulicą Legionów.

Ulice Jaskółcza i Słowicza w ciągu dnia będą nieprzejezdne podczas układania mas mineralno-bitumicznych. Wykonywanie prac planowane jest w okresie od 28.11 do 02.12.2022r o ile warunki atmosferyczne nie wpłynął na postęp prac.

Ulice Hiacyntów, Krokusów, Kręta, Przebiśniegów i Pawia w ciągu dnia będą nieprzejezdne lub częściowo nieprzejezdne ze względu na technologię prowadzenia robót.

O wszelkich niedogodnościach na w/w ulicach będziecie Państwo informowani na bieżąco przez Wykonawcę w miarę postępu realizacji prac. O utrudnieniach związanych z pracami odtworzeniowymi na pozostałych drogach, będziecie Państwo informowani w odrębnych komunikatach. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i dostosowanie się do tymczasowego oznakowania dróg. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności.

footerwave
Skip to content