Komunikat dla mieszkańców Ligoty

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Ligota – droga boczna od ul. Ligockiej

Przewidywany okres prowadzenia robót: Od 14.05.2020

Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami:
Utrudnienia w ruchu drogowym: – utrudniony dojazd do posesji przy ul. Ligockiej ( droga boczna ) nr 106A do 118

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

footerwave
Skip to content