Komunikat dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Górnicza (rejon skrzyżowania z ul. Grabowicką) oraz ul. Legionów (numery parzyste od budynku nr 98 do budynku nr 124)

Przewidywany okres prowadzenia robót:

  • Górnicza od 26.05.2020r. do 28.05.2020r,
  • Legionów od 25.05.2020r.

Przewidywane utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami
Utrudnienia w ruchu drogowym: utrudniony przejazd ul. Górniczą, natomiast przy ul. Legionów prace będą prowadzone poza pasem drogowym, za posesjami i nie przewiduje się utrudnień przy dojeździe do posesji.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content