KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: Czechowice-Dziedzice – ul. Cicha

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Cicha

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 19.10.2021r.   do 20.10.2021r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice Dziedzice, ul. Cicha (od budynku nr 30 do budynku nr 52) z ul. Lipowską do budynku nr 26).

oraz

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 21.10.2021r.   do 22.10.2021r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice Dziedzice, ul. Cicha (od budynku nr 52 do skrzyżowania z ul. Lipowską)

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– brak przejazdu

– brak dojazdu do posesji

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content