Komunikat dla Mieszkańców: Czechowice-Dziedzice – ul. Lipowska

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Lipowska

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 14.06.2021r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– ul. Lipowska – boczna (w rej. budynków nr: 22c, 22f, 22g, 22h)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji,

w zależności od możliwości technicznych organizacji ruchu i szerokości pasa drogowego wystąpi:

– brak przejazdu,

– ruch wahadłowy,

– zwężenie jezdni.

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

footerwave
Skip to content