Komunikat dla Mieszkańców: Czechowice-Dziedzice – ul. Napierskiego

 

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice – ul. Napierskiego

 

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 06.03.2023r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

  1. Napierskiego (od skrzyżowania z ul. Podlarysz do skrzyżowania z ul. Legionów)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– zwężenie jezdni

– w razie potrzeby zamknięcie odcinka drogi

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

 

footerwave
Skip to content