KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: CZECHOWICE-DZIEDZICE – ul. Słowicza

Informacja o możliwych utrudnieniach

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Słowicza
Przewidywany okres prowadzenia robót: od 11.01.2021r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– ul. Słowicza (w rej. budynku 35, 52, 46, 58, 38-20)

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji;

–  w zależności od możliwości technicznych organizacji ruchu i szerokości pasa drogowego wystąpi: brak przejazdu; ruch wahadłowy; zwężenie jezdni

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content