Komunikat dla Mieszkańców: Czechowice-Dziedzice –ul. Wierzbowa i Grabowiec

Informacja o możliwych utrudnieniach

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Wierzbowa i Grabowiec

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 27.04.2021r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

  1. Wierzbowa, boczna od ul. Wierzbowej i ul. Grabowiec

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

Prace będą prowadzone w pasie  drogowym ,nie przewiduje się utrudnień przy dojeździe do posesji.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content