KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: CZECHOWICE-DZIEDZICE – ul. Żabia i Rakowa

Informacja o możliwych utrudnieniach

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Żabia i Rakowa
Przewidywany okres prowadzenia robót: od 10.12.2020r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– ul. Żabia

– ul. Rakowa

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

Prace będą prowadzone w pasie drogowym , będzie konieczność korzystania z objazdów.

 

 Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content