Komunikat dla mieszkańców: Czechowice-Dziedzice – ul. Żurawia

Informacja o możliwych utrudnieniach

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Żurawia

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 08.03.2021r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– ul. Żurawia (w rej. budynków nr: 38-42, 33-55)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w zależności od możliwości technicznych organizacji ruchu i szerokości pasa drogowego wystąpi: brak przejazdu; ruch wahadłowy; zwężenie jezdni

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content