Komunikat dla Mieszkańców: Ligota, Bronów –ul. Graniczna

Informacja o możliwych utrudnieniach

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Ligota, Bronów –ul. Graniczna

Przewidywany okres prowadzenia robót:

od 29.04.2021r. do 30.04.2021r. prace przygotowawcze pod ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w drodze gminnej

od 04.05.2021 do 06.05.2021r.- układanie nawierzchni mineralno-bitumicznych (prace zależne od panujących warunków atmosferycznych).

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

  1. Graniczna ( odcinek od budynku nr 7 do budynku nr 19)

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

Utrudniony dojazd do posesji.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content