KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW – ul. Kręta

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Kręta

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 28.03.2022r.  

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice-Dziedzice ul. Kręta (w rejonie budynków nr 14, 11) /mostek przy Świerkówce/

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w razie potrzeby zamknięcie drogi

– zwężenie jezdni

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

 

 

 

 

 

footerwave
Skip to content