KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: utrudnienia ul. Spokojna i Spokojna-boczna (dotyczy bud. od nr 2 do nr 22 oraz nr 6 do nr 16c), roboty będą prowadzone w rejonie bud. 16c.

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice  ul. Spokojna

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 12.07.2021 r. do 16.07.2021 r.

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót związane  z budową przepompowni ścieków:

– ul. Spokojna i Spokojna – boczna (dotyczy bud. od nr 2 do nr 22 oraz nr 6 do nr 16c), roboty będą prowadzone w rejonie budynku nr 16c.

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji,

w zależności od możliwości technicznych organizacji ruchu i szerokości pasa drogowego wystąpi:

– brak przejazdu,

– ruch wahadłowy,

– zwężenie jezdni.

Roboty będą prowadzone  w godz. od 7:00 do 16:00.Oznaczone na mapie drogi (kolor czerwony) w tych godzinach, w tym rejonie  będą przejezdne, jednakże prosimy  o nieparkowanie pojazdów wzdłuż ogrodzeń i na wjazdach oraz pozostawienie ich w bezpiecznym miejscu, tak aby nie utrudniały przejazdu pojazdom budowy na oznaczonej drodze dojazdowej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności  na oznaczonej trasie oraz  w rejonie prowadzonych robót.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content