Lista rankingowa

Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2” zajmuje 6 miejsce (na 100 miejsc) na liście rankingowej– konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020. Typ projektów 2.3.1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

footerwave
Skip to content