Pozytywna ocena wniosku

W I kwartale 2017 r. została zakończona ocena Wniosku o dofinansowanie Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”. W wyniku przeprowadzonej oceny, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs pełniący także rolę Instytucji Wdrażającej, stwierdził, że przedłożony przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektu i uzyskał ocenę pozytywną. Umożliwia to podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu a następnie podpisanie umowy o dofinansowanie.

footerwave
Skip to content