Rozpoczęcie robót budowlanych Kontrakt IV cz.1 – Czechowice-Dziedzice Południe

Rozpoczęły się kolejne prace budowlane prowadzone w ramach drugiego etapu kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.

Dnia 11.05.2020 r. miało miejsce protokolarne przekazanie placu budowy pozwalające na rozpoczęcie kolejnych robót budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Protokolarnego przekazania placu budowy dokonano dla Wykonawcy robót budowlanych realizowanych jako „Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic – Dziedzic Cz.1 Południe” Wykonawcą przedmiotowego zadania dla Części 1 tak jak i dla części Części 2 jest Konsorcjum firm w którego skład wchodzą:

Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP „SPIŻBUD”, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Bielsko-Biała, ul. Goleszowska 15/24

Członek Konsorcjum:

„EKOTEXBUD 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cegielniana 61

Członek Konsorcjum:

„INSTAL-BRATEK” s.c., adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: Piasek, ul. Magnolii 3.

W ramach K-IV cz.1 prace budowlane będą realizowane w podziale na niżej wymienione obiekty:

  • Obiekt 1.1 Rejon ulic: Lipowska, Krucza, Pawia, Zamkowa, Żurawia, Jaskółcza, Słowicza, Bażantów, Sokola, Nowa. Długość ok.7,1 km
  • Obiekt 1.2 Rejon ulic: Kamionka, Chabrowa, Różana, Podlarysz, Konwalii, Napierskiego, Fiołkowa, Krokusów, Przebiśniegów, Storczyków, Hiacyntów, Zawiłej, Orchidei, Tulipanów, Terenowej, Agawy. Długość ok.6,2 km
  • Obiekt 1.3 Rejon ulic: Lipowska, Oliwna, Chmiela, Kręta, Spółdzielcza, Jaśminowa, Cienista. Długość ok.4,6 km
  • Obiekt 1.4 Rejon ulic: Kręta, Zawiła, Laurowa. Długość ok.5,0 km
  • Obiekt 1.5 Rejon ulicy Krętej. Długość ok.0,7 km

Łączna planowana długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu IV to około 34 km

Numer telefonu kontaktowego do Wykonawcy robót kanalizacyjnych w sprawach związanych z realizacją prac Kontraktu IV 0-33 819 13 21.

 

footerwave
Skip to content