Ruszyły odtworzenia nawierzchni dróg!

Szanowni Mieszkańcy,

W nawiązaniu do licznych Waszych pytań dotyczących odtworzeń nawierzchni dróg w pasach, których prowadzone są prace budowy kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu:”Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice-etap2”, uprzejmie informujemy, iż na chwilę obecną zostały już zakończone prace odtworzeniowe na ulicach Południowej i Nadwiślańskiej w Zabrzegu, ulicy Granicznej w Ligocie oraz Rolnej w Czechowicach-Dziedzicach (odcinek od skrzyżowania z ulicą Junacką do posesji nr 23).

Odtwarzanie pozostałych nawierzchni dróg odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę postępu prac sieciowych oraz z uwzględnieniem zabezpieczenia nowo odtworzonych dróg przed uszkodzeniem na skutek ruchu ciężkich pojazdów obsługujących budowę. Wykonawcy robót kanalizacyjnych na poszczególnych zadaniach są przygotowani do wykonaywania dalszych odtworzeń.

O kolejnych pracach odtworzeniowych będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dziękujemy za okazaną wyrozumiałość i cierpliwość z Państwa strony.

 

ul. Graniczna (gminna) w Ligocie

Zdjęcie 1 z 5

footerwave
Skip to content