Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2XDN 300 na 2xDN 250 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach- Etap II

W ramach zadania   wymieniono  w rejonie ulic Asnyka, Kasprowicza i Bachorek, odcinki  sieci ciepłowniczej z wykonanej w technologii kanałowej na wykonaną w technologii preizolowanej z jednoczesną zmianą średnicy. Realizacja zadania  wpłynęła na zmniejszenie strat przesyłu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery tzw. efekt ekologiczny.

Zadanie było realizowane od października 2014r. do października 2016r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 457 700,00 zł.

 

Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z WojewódzkiegoFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 319 721,00 zł.

 

Bachorek etap 2

footerwave
Skip to content