Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

W ramach zadania został przebudowany odcinek napowietrznej sieci ciepłowniczej o średnicy 2XDN 150 i długości około 130 mb na sieć ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych o średnicy 2xDN 168,3/315 i długości 133 mb układanej bezpośrednio w gruncie.

 

Realizacja zadania wpłynęła na zmniejszenie strat przesyłu. Został również osiągnięty zaplanowany efekt ekologiczny tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2016 – 2017r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 138 300,00 zł.Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 103 045,60 zł.

footerwave
Skip to content