Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach

W ramach inwestycji została przebudowana wysokoparametrowa kanałowej sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zadanie było realizowane od grudnia 2016r. do listopada 2018r.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty zarówno efekt rzeczowy tj. sieć cieplna w rejonie ul. Traugutta i Dolnej jak i efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 145 000,00 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 121 437,00 zł.

footerwave
Skip to content