Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku od węzła zaworowego przy ul. Legionów do ul. Piłsudskiego w Czechowicach-Dziedzicach etap I i etap II

W ramach inwestycji przebudowano wysokoparametrową kanałową sieć ciepłowniczą na sieć w technologii rur preizolowanych. Zakres inwestycji obejmował odcinki od węzła zaworowego przy ul. Legionów do komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska, od komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istniejącymi rurociągami przy ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Zadanie obejmowało również przebudowę przyłącza ciepłowniczego do grupowego węzła cieplnego przy ul. Jagiellońskiej.

Zadanie było realizowane w etapach od sierpnia 2018 r. do sierpnia 2019r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty zarówno efekt rzeczowy tj. zmodernizowana sieć cieplna wraz z przyłączami zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ulic Legionów, Jagiellońskiej i Sobieskiego jak i efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej brutto.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 1 970 000,00 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 654 603,00 zł.

footerwave
Skip to content