Termomodernizacja dwóch budynków biurowych zlokalizowanych przy ul. Czystej 5 i ul. Szarych Szeregów 2 w Czechowicach-Dziedzicach

Zadanie miało na celu ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynków poprzez ich kompleksową termomodernizację.

Budynki posiadały przegrody zewnętrzne o niskim oporze cieplnym oraz jeden z budynków – instalację grzewczą nie spełniającą aktualnych standardów.

 

Realizacja zadania wpłynęła na:

– zmniejszenie zużycia energii do ogrzania budynków,

– zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery,

– obniżenie kosztów ogrzewania.

 

EFEKT RZECZOWY przedsięwzięcia został zrealizowany w 100% i polegał w zasadniczej części na termomodernizacji budynków biurowych przy ul. Czystej 5 i Szarych Szeregów 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Zadanie było realizowane od stycznia 2014r. do maja 2015r.

 

Wartość zaangażowanych środków na realizację zadania wyniosła 560 979,06 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 377 939,00 zł.

 

tab
footerwave
Skip to content