Wymiana sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach – etap I

W ramach zadania wymieniono ok. 221 mb sieci ciepłowniczej z wykonanej w technologii kanałowej na wykonaną w technologii preizolowanej. Realizacja zadania wpłynęła na zmniejszenie strat przesyłu, co z kolei wpłynęło również na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w źródle ciepła.

 

Zadanie było realizowane od października 2014r. do września 2015r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 388 384,81 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 257 614,00 zł.

 

 

tablica
footerwave
Skip to content