Wymiana sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną w rejonie ulic Piłsudskiego – Szarych Szeregów i Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach

Celem zadania była wymiana odcinków sieci ciepłowniczej o długości 221,5 mb z wykonanej w technologii kanałowej, na wykonaną w technologii preizolowanej. Realizacja zadania spowodowała zmniejszenie strat przesyłu ciepła, co z kolei skutkuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń w źródle ciepła.

 

Projekt był realizowany w latach 2011 do 2014.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 574 805,70 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. pozyskało środki zewnętrzne pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 393 993,00 zł.

 

tab

footerwave
Skip to content