Zakończenie inwestycji pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody”

W ramach inwestycji prowadzonej przez  Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., została przebudowana stalowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach oraz wybudowana pompownia strefowa zasilająca system wodociągowy komory pomiarowej ,,Mazańcowicka’’ w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zbijowskiej.

Zadanie było realizowane od maja 2020 r. do czerwca 2021r.

 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na wzroście liczby osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę oraz dostawie wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  oraz efekt rzeczowy  polegający na wybudowaniu: 973 mb sieci wodociągowej, 17 sztuk przyłączy/przepięć, 1 pompowni strefowej.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do zapewnienia mieszkańcom wody przeznaczonej do spożycia o właściwym ciśnieniu oraz do wyeliminowania awarii na sieci wodociągowej i przyłączach wody w tym rejonie.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 526 100,00 zł netto. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 359 707,25 zł.

footerwave
Skip to content