Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie – etap II

W dniu 18 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie II etapu przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Rakowej i Żabiej w Ligocie na sieć wodociągową wykonaną w technologii PE z Wykonawcą:

BIELGLOB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Nad Potokiem 24 w Bielsku-Białej.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Przedmiotowa inwestycja została zaplanowana w dwóch etapach, w pierwszym etapie została przebudowana sieć wodociągowa w ul. Rakowej, w obecnym drugim etapie zostanie przebudowana sieć wodociągowa w ul. Żabiej.
Wymiana stalowego odcinka sieci wodociągowej w ul. Żabiej wyeliminuje awarie i przerwy w dostawie wody. Nowe przyłącza do budynków zapewnią szczelność i właściwy przepływ wody do odbiorców. Z kolei wymienione podejścia wodomierzowe zagwarantują bezpieczne ich eksploatowanie.
Sieć wodociągowa na Żabiorku wykonana jest pierścieniowo. Wymieniony odcinek sieci stalowej na PE w ulicy Żabiej (jest to łącznik pomiędzy wodociągiem przy ul. Rakowej i Ochodzkiej) spowoduje wydatną poprawę dostarczanej wody w ten rejon, a tym samym wyeliminuje konieczność częstego płukania przewodów.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy mieszkańców ul. Żabiej w Ligocie, iż od dnia 31 maja br. rozpoczną się roboty budowlano – montażowe, które spowodują utrudnienia w ruchu drogowym, polegające na zwężeniu jezdni oraz utrudnionym dojeździe do posesji. Ponadto w czasie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić ograniczenia w dostawie wody, o których będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl i przez system powiadamiania sms.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.

footerwave
Skip to content