Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody

 

Dnia 14 maja 2020r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą Instal Cymorek Spółka Jawna Pierściec, ul. Graniczna 22, Skoczów, na wykonanie modernizacji systemu wodociągowego dla komory pomiarowej Mazańcowicka w ramach zadania pod nazwą:

,,Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Zajęczej oraz budowa pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie wody’’.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Zajęczej w Ligocie od ul. Zawodzie i ul. Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach bez łącznika z ul. Potoczną,
  • przebudowa sieci wodociągowej o dł. 797,5 mb
  • wymiana przyłączy stalowych na PE oraz przepięć w ilości 17szt. o dł. łącznej 175,5 mb
  1. Budowa na istniejącej sieci wodociągowej pompowni strefowej zasilającej system wodociągowy komory pomiarowej ,,Mazańcowicka’’ w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Zbijowskiej z instalacją elektryczną i automatyką oraz przepompowni wód odciekowych.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

  • Etap 1- wykonanie wodociągu wraz z przyłączami, do dnia 03.2021 r.
  • Etap 2- wykonanie pompowni strefowej, do dnia 07.2021r.

 

Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wyniesie 590 400,00 zł brutto.

footerwave
Skip to content